Birbirine karışmayan iki veya daha fazla katının bileşimiyle oluşan katı malzemelere “kompozit malzeme” denir.
Bu karışımın özelliği, kendini oluşturan maddelerin özelliklerinden çok daha üstündür. Buradaki amaç, birleşimi oluşturan maddelerin üstün özelliklerinin bir araya getirilmesini sağlamaktır